DICH VU THANH LAP CONG TY, THÀNH LẬP CÔNG TY | CTY HỢP NHẤT
DICH VU THANH LAP CONG TY, THÀNH LẬP CÔNG TY | CTY HỢP NHẤT
TIN TỨC
MẪU HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 153
Ngày đăng: 22/03/2011
Thời điểm sử dụng các loại hóa đơn đã mua trong năm 2010 sắp hết. Hạn chót cho việc sử dụng các hóa đơn này là ngày 31.03.2011. Vậy việc thanh hủy số hóa đơn này theo thông tư 153 sẽ được thực hiện như thế nào cho đúng quy định. Hợp Nhất trích đăng toàn bộ thủ tục và mẫu biểu liên quan để người đọc tham khảo.
Thời điểm sử dụng các loại hóa đơn đã mua trong năm 2010 sắp hết. Hạn chót cho việc sử dụng các hóa đơn này là ngày 31.03.2011. Vậy việc thanh hủy số hóa đơn này theo thông tư 153 sẽ được thực hiện như thế nào cho đúng quy định.

Theo Điều 27, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ban hành ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ... thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ thanh hủy hóa đơn chi tiết như sau :

1. Quyết định thành lập Hội đồng thanh hủy hóa đơn (Mẫu tham khảo)
2. Biên bản kiểm kê hóa đơn cần thanh hủy (Mẫu tham khảo)
3. Biên bản thanh hủy hóa đơn (Mẫu tham khảo)
4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Thông báo này phải gởi đến cơ quan thuế quản lý trong vòng 5 ngày, kể từ ngày hủy hóa đơn(Mẫu tham khảo)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chat with me
Mr. Hiền 0989 502 985
Chat with me
Ms. Tuyền 0988 529 566

TƯ VẤN THÀNH LẬP
DOANH NGHIỆP
TẠI :

TP.HCM. HÀ NỘI
0989 502 985
Mr. Hiền

ĐỒNG NAI. BÌNH DƯƠNG
0988 529 566
Ms. Tuyền


NHANH CHÓNG.
UY TÍN.
CHUYÊN NGHIỆP.

TÌM KIẾM
Loading
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

CÔNG TY TƯ VẤN HỢP NHẤT
238 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6298 5054 - 6298 5057 - 6298 5090 - Fax: 08 6298 5090
Email: hopnhat@hopnhat.org - Website: www.hopnhat.org
Copyright@ HopNhat Consultant Corp