DICH VU THANH LAP CONG TY, THÀNH LẬP CÔNG TY | CTY HỢP NHẤT
DICH VU THANH LAP CONG TY, THÀNH LẬP CÔNG TY | CTY HỢP NHẤT
TIN TỨC
Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21.08.2012: Miễn, giảm thuế TNDN, GTGT, TNCN...
Ngày đăng: 05/10/2012
Ngày 21.08.2012, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 140/2012/TT-BTC để hướng dẫn thi hành Nghị định 60/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 30.07.2012 về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp... theo Nghị Quyết 29/2012/QH13 của Quốc Hội.
Theo đó:
1. Giảm 30% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2. Miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong năm 2012 đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho công nhân của các nhân và doanh nghiệp;
3. Miễn thuế Giá trị gia tăng  phải nộp phát sinh trong năm 2012 đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho công nhân của các nhân và doanh nghiệp;
4. Miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) từ ngày 01.07.2012 đến ngày 31.12.2012 đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và thu nhập từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Trong trường hợp, doanh nghiệp đã nộp đủ 100% số thuế phải nộp của Quý 1, Quý 2 năm 2012, thì được bù trừ với số thuế phải nộp của Quý 3, Quý 4. Nếu vẫn chưa bù trừ hết, thì phần còn lại sẽ được bù trừ trong Quyết toán thuế 2012. Hoặc doanh nghiệp có thể lập hồ sơ đề nghị hoàn các khoản thuế này. Nhưng không được bù trừ với các khoản thuế khác.

Tải toàn văn Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21.08.2012 tại đây.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Chat with me
Mr. Hiền 0989 502 985
Chat with me
Ms. Tuyền 0988 529 566

TƯ VẤN THÀNH LẬP
DOANH NGHIỆP
TẠI :

TP.HCM. HÀ NỘI
0989 502 985
Mr. Hiền

ĐỒNG NAI. BÌNH DƯƠNG
0988 529 566
Ms. Tuyền


NHANH CHÓNG.
UY TÍN.
CHUYÊN NGHIỆP.

TÌM KIẾM
Loading
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

CÔNG TY TƯ VẤN HỢP NHẤT
238 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6298 5054 - 6298 5057 - 6298 5090 - Fax: 08 6298 5090
Email: hopnhat@hopnhat.org - Website: www.hopnhat.org
Copyright@ HopNhat Consultant Corp